Email info@kanadakultur.org Tel: 0542 560 30 18
Email info@kanadakultur.org Tel: 0542 560 30 18

Amacımız

Derneğimizin amacı, Türk vatandaşları ile ülkemizde bulunan Kanada ve diğer yabancı uyruklu vatandaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek, ülkeler arası dostluğu ve kültürel alışverişi güçlendirmek ve bu doğrultuda bir toplantı yeri oluşturmak ve sosyokültürel faaliyetlerde bulunmaktır.

Derneğimiz Tarafından Sürdürülecek ve Yürütülecek Faaliyetler

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kanada’nın resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca dillerinde kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleşmesine yardımcı olabilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, bir dokümantasyon merkezi oluşturarak çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap ve bültenler yayınlamak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, kırtasiye ve demirbaş malzemeleri temin etmek,

5-Gerekli izinlerin alınması sonucuyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilebilmesi için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Dernek üyelerinin yararlanabilmeleri ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için bir lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları hizmete sunmak,

8-Dernek üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilebilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla yemekli toplantılar, fuarlar, konserler, balolar, tiyatro gösterileri, sergiler, spor aktiviteleri, geziler ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek ve dernek üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanabilmelerini sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınan ve taşınmayan malları satın alıp satmak, kiralayıp kiraya vermek ve aynı zamanda taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10- Amaca hizmet edebilmesi açısından gerekli görülmesi durumunda ve izinlerin alınmasıyla yurt içi ve yurt dışında bir vakıf, federasyon kurmak ya da kurulu bir federasyona katılmak, derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11- Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

12- Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlar tarafından yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmaktır.

Derneğimizin Kanada resmi organlarıyla bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Derneğimizin Faaliyet Alanı

Derneğimiz, sosyokültürel alanlarda yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermektedir.