Email info@kanadakultur.org Tel: 0542 560 30 18
Email info@kanadakultur.org Tel: 0542 560 30 18

Kanada, 2019’da Uluslararası Temiz Enerji Topluluğu’na Ev Sahipliği Yapıyor

 

‘Kanada, düşük karbon ekonomisine yönelik küresel geçiş için harekete geçti. Enerjiyi üretme, kullanma ve iletme yöntemimiz; güçlü bir ekonomik gelişimi desteklerken aynı zamanda iklim değişikliğine karşı mücadelemizde yardımcı olacaktır.’

Siyasi danışman Kim Rudd, Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Jim Carr adına, Kanada’nın,  10th annual Clean Energy Ministerial (CEM10)- 10. Temiz Enerji Bakanlar Toplantısı (CEM10) ve 4th annual Mission Innovation (MI4) – 4. Misyon İnovasyonu’na 27 Mayıs 2019’da Vancouver, British Columbia’da ev sahipliği yapacağını duyurdu.

2019 CEM/MI’a ilişkin zemin hazırlamak için Kanada, temiz enerjiyi küresel boyutta geliştirmek için icraat ve çabaları desteklemesi adına CEM Sekreterliğine 1 milyon dolar katkıda bulunacak. Danışman Rudd, kuzey ülkeleri ve Avrupa Komisyonu’nun da ev sahipliği yaptığı bu yılki CEM/MI Bakanlığı’na katıldı.

CEM ve MI; dünya çapında, teknoloji, yenilik ve sürdürülebilir temiz enerjinin yayılması ve gelişiminin desteklenmesi için oluşturulmuş küresel forumlardır. Bu forumlar yaklaşık 24 üye ülkeden ve Avrupa Birliği’nden enerji bakanlarını bir araya getirmekle birlikte küresel temiz enerji inovasyonunu ve alımını hızlandırmak için güçlü bir zemin hazırlar.

Danışman Rudd, Kanada’nın aşağıda belirtilen girişim ve kampanyalara katılımını duyurdu:

Akıllı Enerji Daveti: Kanada’nın 10 milyon dolar, İngiltere’nin 6 milyon Euro katkı sağlayacağı ve toplamda 20 milyon doları geçecek, düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmak üzere tasarlanmış akıllı şebeke ve enerji depolamaya yönelik önemli projeleri desteklemek adına Kanada ve İngiltere’nin ortak girişimi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı: Kanada, yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir kullanımının geniş ölçekte yaygınlaşmasını teşvik eden, hükümetler arası en büyük küresel organizasyon olan IRENA (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı)’a katılma hedefini duyurdu.

Temiz Enerji Eğitim ve Güçlendirilmesi “Equal by 30 – 30’a kadar Eşit’’ Kampanyası: Cinsiyet eşitliğini teşvik eden; kamu sektörünü ve özel sektörü ‘’2030’a kadar eşit ücret, eşit olanaklar ve eşit liderlik’’ ilkelerine katılmaları için destekleyen bir Kanada-İsveç ortak çalışması.

Nükleer Yenilik- Temiz Enerji Geleceği: Nükleer-yenilenebilir hibrid enerji sistemleri ve küçük modüler reaktörleri gibi yenilikçi uygulamalar üzerine odaklanma da içeren ve nükleeri, düşük karbon enerjisi tartışmalarına taşıyan bir Kanada- ABD- Japonya girişimi.

Karbon Filtreleme Kullanımı ve Depolaması (CCUS): CCUS teknolojilerinin kullanımını hızlandırmayı ve karbondioksit kaynaklı ürünler için ticarileştirme ve pazar fırsatlarını  artırmayı öngören, 10 ülke destekli bir girişim.

Global EV Pilot Cities Program  – Küresel EV (Elektrikli Araçalar) Pilot Şehirler Programı: Elektrikli araçlar ile ilgili öncü aktivitelerini küresel çapta sergileyebilmeleri için şehirlere fırsatlar tanıyan küresel bir çalışma. Hali hazırda 7 Kanada şehri, bu uluslararası ağa katılmıştır: Surrey and Richmond, B.C.; Calgary, Alberta; Winnipeg, Manitoba; Montreal, Quebec; Halifax, Nova Scotia; and Stratford, P.E.I.

Power System Flexibility CampaignGüç Sistemleri Esnekliği Kampanyası: Daha akıllı bir şebekeye daha akıllı yenilenebilir enerji getirmeye yönelik küresel bir girişim.

 ‘’Kanada; temiz enerji inovasyonunun, ekonomik gelişim sağlayacağı ve karbonsuz bir gelecek inşa etmeye yardımcı olacağı her alanda, partner ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaya devam edecektir. Eğer iklim değişikliğine ilişkin taahhütlerimizi gerçekleştirmek ve temiz enerji geleceğini başarmak istiyorsak, güçlendirilmiş çok yönlü işbirliği aracılığıyla bu çabaları hızlandırmalıyız.’’

Kim Rudd,

Leave a Reply