Email info@kanadakultur.org Tel: 0542 560 30 18
Email info@kanadakultur.org Tel: 0542 560 30 18

Kanada’nın Tarihi

Kanada’da yaklaşık 10.000 yıl boyunca İlk Halklar olarak tanınan yerliler yaşamıştır. Avrupalılar tarafından ilk ziyaret 1000 yıllarında, kısa bir süreliğine Newfoundland’e yerleşen Vikingler tarafından yapılmıştır. Koloni Sistemli Avrupalılar, 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başlarında gelmiştir. 1763’te Yedi Yıl Savaşı’ndan sonra Fransa, Karayip Adaları’nı tutup Kuzey Amerikan kolonisi olan Yeni Fransa’yı Büyük Britanya’ya bırakmaya karar verdi. Amerikan Devrimi’nden sonra Büyük Britanya’ya sadık olanlar Kanada’ya yerleştiler.

1 Temmuz 1867’de İngiliz Kuzey Amerika Yasası’nın gelmesiyle Büyük Britanya, Kuzey Amerikan kolonisi dört eyaletinden oluşan federasyona kendilerini yerel yönetebilme hakkı verdi. Bu eyaletlerden “Kanada” ikiye ayrılıp Québec ve Ontario eyaletlerini oluşturdu, diğer iki eyalet de New Brunswick ve Yeni İskoçya’ydı. Kanada Konfederasyonu terimi bu birleşimi ifade eder. Diğer İngiliz koloni ve bölgeleri de kısa zamanda Konfederasyon’a bağlandılar.

 1880’de Kanada, Newfoundland ve Labrador dışında, şu anki coğrafi alanına sahipti. Kanada’nın tüm ilişkilerinin kontrolü Westminster Tüzüğü ile 1931’de ve 1982’de Kanada Anayasası’nın kabulü ile sağlandı.

20. yüzyılın ikinci yarısında, çoğunluğu Fransızca konuşan Québec eyaletinin bazı vatandaşları iki referandum ile bağımsızlık kazanmaya çalıştılar. Her iki referandum da Québecois Partisi liderliğindeydi ve ilki %60, ikincisi %50,6 hayır oyu ile reddedildi.