Email info@kanadakultur.org Tel: 0542 560 30 18
Email info@kanadakultur.org Tel: 0542 560 30 18

Yatırım İlişkisi

Türkiye ile Kanada arasındaki yatırım ilişkilerinin dinamik tarafını Kanadalı firmaların
Türkiye’de gerçekleştirdikleri yatırımlar oluşturmaktadır. Türk firmalarının Kanada’daki faaliyetleri ise oldukça sınırlı düzeydedir.

2005-2018 yılları arasında Kanada’dan ülkemize gelen doğrudan yatırımların toplamı 465 milyon dolardır. 2018 yılında ülkemize Kanada’dan doğrudan yatırım girişi olmamıştır.

Kanada’daki Türk menşeli doğrudan yatırımlar ise 2005-2018 yılları arasında kümülatif olarak 96 milyon dolar tutarındadır. 2018 yılında ülkeye Türk iş adamları tarafından 12 milyon dolarlık doğrudan yatırım girişi yapılmıştır.

Türk iş adamlarının Kanada’da yaptıkları yatırımlar çoğunlukla Kanada’ya yerleşmiş ve vatandaşlık kazanmış kişilerin kurdukları veya ortak oldukları Kanadalı firmalar olduğu için, ülkemize sermaye transferi sağlamamaktadır.