Email info@kanadakultur.org Tel: 0542 560 30 18
Email info@kanadakultur.org Tel: 0542 560 30 18

Yatırım

Güçlü ve istikrarlı ekonomisi, rekabetçi yatırım ortamı, gelişmiş araştırma ve geliştirme altyapısı ile nitelikli işgücünün varlığı Kanada’yı yabancı yatırımlar için cazip bir ülke haline getirmiştir.

Bu özellikleri ile imalattan bilgi ve iletişim teknolojilerine, gıda işlemeden yenilenebilir enerjiye kadar pek çok sektörde dünyanın önde gelen firmaları Kanada’da yatırım yapmaktadır.

Kanada’da en fazla yatırım stoku bulunan ülke ABD’dir. Sırası ile İngiltere, Japonya, Brezilya, Hollanda, Almanya, İsviçre, Çin, Lüksemburg ve Fransa ülkedeki diğer başlıca yatırımcı ülkelerdir.

Ülkede yabancı yatırımlara doğrudan sağlanan bir vergi avantajı ya da muafiyeti bulunmamakla beraber uygulanan vergi oranları diğer G7 ülkelerine göre daha düşüktür.

Dünyadaki doğrudan yabancı yatırımın önemli bir kısmı sınır ötesi şirket birleşmeleri veya satın almalar şeklinde gerçekleşmekte olup, bu durum Kanada için de geçerliliğini korumaktadır. Kanada’nın yurt dışında gerçekleştirdiği satın alma ve birleşmelerin hacim olarak yaklaşık yarısı Kuzey Amerika’dadır. Kanada içinde gerçekleşen satın alma ve birleşmelerin ise yine yarıdan fazlası Kuzey Amerika kaynaklıdır. Ülkede doğrudan yabancı yatırım çekilmesi ve rekabet gücüne ve ekonomik kalkınmaya katkı sağladığı için Kanadalı şirketlerin uluslararası pazarlarda doğrudan yabancı yatırım yapması teşvik edilmektedir.

Kanada’da Yatırım Yapmanın Avantajları

Kuzey Amerika pazarı ile hızla gelişen Asya ekonomileri arasında bir köprü görevi gören stratejik pozisyonu ile Kanada, dünyanın en büyük dokuzuncu tüketim pazarıdır. ABD ve Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı (NAFTA) sayesinde 443 milyonu aşan bir tüketici kitlesine ulaşma imkânı sağlamanın yanı sıra ülke, güvenli iş ve yatırım ortamı ile de dünyanın önde gelen en dinamik ekonomilerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

 • Güvenli ve etik anlayışı yüksek bir ülke
 • Etkin hükümet politikaları: 1980’den beri başarıyla uygulanan altyapı-kamu özel iş birliği (P3) modeli
 • Düşük enflasyon
 • İstikrarlı ekonomi
 • Uygun maliyet – mesken ve sanayi elektrik fiyatları düşük
 • Düşük işgücü maliyeti
 • Kalifiye işgücü
 • Düşük tesis kiralama maliyeti
 • Sağlık harcaması maliyetleri dünyadaki en düşükler arasında (Kanada vatandaşı olanlar için düşüktür. Kanada vatandaşı olmayan kişiler için sağlık hizmetleri pahalıdır)
 • G20’de sanayi üreticileri için gümrüksüz bölge uygulaması sunan ilk ülke
 • Yüksek yaşam kalitesi
 • 51 ülkeyle 14 serbest ticaret anlaşması: 49 trilyon dolarla dünya Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yarısından fazlasına denk gelen, 1,5 milyarı aşkın nüfusun pazarlarına ayrıcalıklı erişim

Yatırım Yapılabilecek Sektörler

Sektörler itibarıyla yabancı yatırımlara bakıldığında madencilik, petrol ve doğal gaz çıkarma sektörleriyle, imalat ve finans sektörlerinin en fazla yabancı yatırım çeken alanlar olarak öne çıktığı görülmektedir. İmalat sanayi içinde yabancı yatırımlar en fazla petrol, birincil metaller, kimyasal ürünler, ulaştırma araçları, gıda, içecek, tütün ve kâğıt ürünleri imalatı sektörlerine yönelmiştir. Ayrıca son dönemde toptan ticarete yönelik yatırımlarda da artış gözlemlenmektedir.

Kanada’da yatırımda potansiyel vadeden sektörler ise aşağıdaki gibidir:

 • Madencilik
 • Otomotiv
 • Havacılık ve uzay
 • Petrol ve doğalgaz
 • Yaşam bilimleri ve sağlık
 • Yeni nesil teknolojiler ve dijital medya
 • Yazılım
 • İletişim ve veri bilimleri
 • Yenilenebilir enerji
 • Temiz teknolojiler
 • Tarım ve gıda endüstrisi
 • Kimya ve plastik